Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAPreinscripció a itinerari del Gra - Fes-te L'Estiu

Les dades marcades amb un (*) són obligatòries.


Dades del participant
Dades pare/mare/tutor/a
Dades del l'activitat
Autorització drets d'imatge
Preu de l'activitat


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.