Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAInscripció "Comença a fer La Mini"

Dies d'entrenament: Dimarts i dijous
Horaris: de 18 a 19 h
Lloc: Pistes d'Atletisme (vestidor a disposició dels participants)
Inici dels entrenaments: el 10 de gener de 2012

La participació en aquest programa autoritza a l'Ajuntament de Granollers a utilitzar les imatges dels participants obtingudes, per ser utilitzades com a material gràfic per a promocionar el programa.
Els participants al programa eximeixen de qualsevol responsabilitat a l'organització pel que fa als accidents o altres perjudicis que es derivin de la seva activitat.
La inscripció al programa no inclou la inscripció per participar a la Mini.

Fer esport és fer salut. Consulta al teu metge o fes-te una revisió mèdica esportiva.

Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries.
Dades del participant
Dades del tutor/a legal
Dades de la inscripció


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.