Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAInscripció "Mentre la canalla fa ESPORT, TÚ TAMBÉ"
Inscripció obligatòria i gratuïta. 
Data d'inici d'entrenaments 1 d'octubre de 2018 fins el 30 de maig del 2019.
Activitat esportiva amb l'objectiu de conciliar l'activitat física amb la vida familiar de tal manera que mares i fills i filles puguin fer esport coincidint en l'espai i en el temps.
La prova pilot proposa activitats poliesportives a l'aire lliure dos dies a la setmana de 17.30 a 18.30 h. Cada dia es proposarà una activitat diferent com caminar, pilates, tonificació muscular, treball cardiovascular...
Dilluns i dimecres el punt d'inici és el pavelló del Tub
Dimarts i dijous el punt d'inici és el Palau d'Esports
Els participants podran fer servir un vestidor de totes dues instal·lacions.
REQUISIT: Ser pare o mare amb edat no superior als 55 anys
OBSERVACIONS: L'organització es reserva el dret de fer les modificacions que consideri necessàries per al desenvolupament correcte del programa. 
L'organització declina qualsevol responsabilitat dels perjudicis que la prova pugui ocasionar a les persones participants. 
El sol fet d'inscriure's a la prova pilot del programa autoritza expressament l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 

Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries. 

Dades del sol·licitant
Dades de la inscripció


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.