Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPASol·licitud de targeta de l'Àrea Verda per a residents
Advertiment: la targeta deixarà de ser vigent si es deixa de complir alguna de les condicions declarades en aquesta sol·licitud


Dades del sol·licitant
Exposo
Sol·licito
Declaro
Annexar la documentació requerida pel tràmit


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.