Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAAlta a la base de dades de l'Ajuntament.
Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries.

IMPORTANT!!: Un cop tramitada la sol·licitud cal esperar la confirmació que s'ha donat d'alta a la base de dades. L'alta no és automàtica i per tant pot trigar un o dos dies si s'envia fora de l'horari de l'OAC.

Aquestes dades serviran a efectes de notificació sempre que l'Ajuntament ho consideri oportú.
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.