Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAInscripció a la Diada de la Bicicleta
Inscripció obligatòria i gratuïta.
Es recomana l'ús del casc.
No és una competició esportiva.
S'han de seguir en tot moment les recomanacions de l'organització.
Edat mínima inscripció és de 8 anys
L'organització no es fa responsable dels participants menors d'aquesta edat.
L'organització declina qualsevol responsabilitat dels perjudicis que la prova pugui ocasionar a les persones participants.
El sol fet d'inscriure's a la Diada de la Bicicleta de Granollers autoritza expressament l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
Per a més informació http://www.granollers.cat/esports/esdeveniments-esportius

Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries.
Dades inscripció


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.