Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPASol·licitar cita amb un tècnic d'urbanisme
La dirección mostrada es su dirección postal de notificación. Tramite una solicitud de cambio de dirección postal de notificación si desea modificarla. El cambio no afectará a la dirección de empadronamiento.

Los datos con un asterisco (*) son obligatorios.
Datos del solicitante
Datos de la consulta
Datos de la cita


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.