Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAReserva d'espai a la Troca

L'ús d'aquests espais queda reservat a activitats de funcionament de les entitats residents a la Troca i associacions o grups culturals per a la realització de: reunions, preparació d'activitats, xerrades, assaigs diversos, preparació d'espectacle i d'actuacions, etc.
Les cessions d'espais poden ser periòdiques o puntuals.
La reserva d'espai no estarà confirmada fins que no rebeu un correu electrònic.

Les dades amb un asterisc (*) són obligatòries.
Datos del solicitante
Datos de la reserva


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.