Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPASimulació Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Este simulador le permite calcular el importe anual del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Unidades de tarificación según clase de vehículo:
Turismos: Caballos fiscales
Autobuses: número de plazas
Camiones: kg. de carga útil
Tractores (incluye los "tracto camiones" y los tractores de obras y camiones): Caballos fiscales
Remolques y semiremolques arrastrados per vehículos de tracción mecánica: kg. de carga útil
Ciclomotores y motocicletas: CC

Los datos con un asterisco (*) son obligatorios.
Datos para realizar el cálculo
Cálculo simulación


Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Responsable del tractament: Ajuntament de Granollers

Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.

Finalitat específica indicada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.

Exercici de drets dels interessats: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)

Informació addicional ampliada a la secció Política de protecció de dades de la Seu Electrònica.