Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Certificat digital

Un certificat digital és un dispositiu o fitxer informàtic segur que us identifica plenament i legalment a internet. Existeixen diferents tipus i "marques" de certificats digitals. Per fer alguns tràmits necessitareu disposar d'algun dels certificats digitals indicats en la llista següent. Si diposeu d'un certificat digital no inclòs en aquesta llista, ens ho podeu fer saber via correu electrònic adreçat a oficinavirtual@ajuntament.granollers.cat

Què és Com s'obté +Info sobre com instal·lar-lo o utilitzar-lo
DNIe, DNI electrònic +Info
idCAT, certificat personal de CATCert +Info
CERES, certificat emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre +Info
Certificat digital de Camerfirma +Info
Certificat digital de Firmaprofesional +Info
Certificat digital de la Agencia Notarial de Certificación +Info
Certificat digital de la Autoridad de Certificación de la Abogacía +Info
Certificat digital del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya +Info
ANF Asociación Nacional de Fabricantes +Info
IZENPE +Info
ACCV Generalitat Valenciana +Info