Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Consulta de entregas en desecherías Ayuda


Aquesta consulta li permet, a partir del número de la seva targeta d'usuari de deixalleries, obtenir informació sobre els lliuraments realitzats.

Recordi que només computen els usos de la deixalleria que s'hagin realitzat en dies diferents i per aquests tipus de residuus:

  • Oli cuina: 1.5l
  • Voluminosos: 1m cubic
  • Bateries de cotxe: 1 unitat
  • Residus elèctrics i electrònics: 1 unitat
  • Dissolvents, pintures o vernissos: 1 litre.


L'informem que hi pot haver un endarreriment de setmanes en l'actualització dels usos de la deixalleria.

Núm. targeta usuari deixalleries:
(al revers de la targeta)
Targeta usuari deixalleries